Search form

Hechos 15:23

23Dá ni̱ xi̱ꞌo na iin tuti noo̱ ná, táꞌa̱n ña̱ káꞌa̱n diꞌa:

“Nduꞌu̱, na̱ kúú apóstol, xíꞌín na̱ sáꞌano, xíꞌín dao ka̱ na̱ kúú kuendá Jesús, nduꞌu̱ kúú na̱ táa tuti yóꞌo ko̱saa̱a̱n noo̱ ndo̱ꞌó, na̱ kúú kuendá Jesús, ndoꞌó na̱ ko̱ kúú na̱ Israel ndéi ñoo Antioquía, xíꞌín ndoꞌó, na̱ ndéi chí kuendá Siria diꞌa, xíꞌín ndoꞌó, na̱ ndéi Cilicia. Ná kandei va̱ꞌa ndó.