Search form

Hechos 15:25

25Sa̱ꞌá ño̱ó ni̱ ka̱ndo̱o ndu ña̱ va̱ꞌa cháá ka̱ ná tandaꞌá ndú dao ta̱a ndéi tein ndu yóꞌo ko̱saa̱ na̱ noo̱ ndéi ndó. Ta saa̱ dáó ná xíꞌín ñani mani̱ yo̱ Bernabé xíꞌín Pablo,