Search form

Hechos 15:29

29o̱ sa̱ ke̱í ka̱ ndo̱ ko̱ño kirí ni̱ doko̱ ña̱yuu no̱ó yoko̱. Ta ni o̱ sa̱ ke̱í ka̱ ndo̱ nii̱ ri̱, ni ko̱ño kirí ko̱ ní xita̱ nii̱, ta o̱ sa̱ kée ka̱ ndo̱ kua̱chi xíꞌín na̱ ko̱ kúú ñadiꞌí ndo̱ o yíi̱ ndo̱. Tá seídóꞌo ndó choon yóꞌo, dá kía̱n va̱ꞌa kee ndó. Ndios ná koo xíꞌín ndó.”

Dión káꞌa̱n tuti ni̱ taa na ñoó.