Search form

Hechos 15:3

3Dá ni̱ chi̱ndaꞌá ñaá na̱ kúú kuendá Jesús ñoó kuaꞌa̱n na̱. Dá ni̱ ya̱ꞌa na kuendá Fenicia xíꞌín Samaria. Dá ni̱ na̱kani na xíꞌín na̱ kúú kuendá Jesús ndéi ñoó ña̱ kua̱ꞌá nda̱ꞌo na̱ ko̱ kúú na̱ Israel ni̱ nduu kuendá Jesús. Sa̱ꞌá ño̱ó ni̱ kadii̱ nda̱ꞌo ini ña̱yuu ñoó tá ni̱ ka̱ndaa̱ ini na̱ ña̱ dión ni̱ kuu.