Search form

Hechos 15:30

30Dá ni̱ kee ta̱a ni̱ xio choon ñoó kuaꞌa̱n na̱ ñoo Antioquía. Tá ni̱ saa̱ na̱ ñoó, dá ni̱ ndi̱tútí ná ndidaá na̱ kúú kuendá Jesús ndéi ñoó. Dá ni̱ na̱ki̱ꞌo na tuti ñoó noo̱ ná.