Search form

Hechos 15:32

32Ta Judas xíꞌín Silas ñoó kúú profeta, sa̱ꞌá ño̱ó ni̱ xi̱ꞌo na ta̱ndeé iní no̱ó na̱ kúú kuendá Jesús, ta xíꞌín kua̱ꞌá nda̱ꞌo to̱ꞌon ni̱ kaꞌa̱n niꞌini ra noo̱ ná.