Search form

Hechos 15:35

35Ta ni̱ ka̱ndo̱o taꞌani Pablo xíꞌín Bernabé ni̱ sa̱ ndei na ñoo Antioquía ñoó, ta ni̱ da̱náꞌa̱ na̱ to̱ꞌon satoꞌo yo̱ Jesús. Ta kua̱ꞌá ka̱ na̱ kúú kuendá Jesús sa̱ chi̱ndeé táꞌan xíꞌín ná sa̱ ka̱sto̱ꞌon na to̱ꞌon va̱ꞌa Jesús xíꞌín ña̱yuu.