Search form

Hechos 15:38

38Tído ko̱ ní xíin taꞌon Pablo kandaka na ra̱ koꞌo̱n ra̱, chi̱ ni̱ da̱nkoo va ñaá rá kuendá Panfilia, ta ko̱ ní xíonoo ka̱ ra̱ xíꞌín ná noo̱ choon Ndios.