Search form

Hechos 15:39

39Ta sa̱ꞌá ña̱ ko̱ ní nákiꞌin táꞌan taꞌon to̱ꞌon no̱ó ni̱ nda̱tóꞌón Bernabé xíꞌín Pablo, sa̱ꞌá ño̱ó ni̱ taꞌa̱nda̱ táꞌan na. Dá ni̱ kee Bernabé ndáka na Marcos kuaꞌa̱n na̱. Dá ni̱ kaa na ini barco kuaꞌa̱n na̱ Chipre.