Search form

Hechos 15:6

Diꞌa kuaꞌa̱n ña̱ ni̱ kaꞌa̱n Pedro ña̱ ka̱ki yó saꞌa̱ iin tóꞌón dini̱ ña̱ kándéé iní yo̱ Jesús

6Dá ni̱ na̱taka na̱ kúú apóstol ñoó xíꞌín na̱ sáꞌano, dá keyíko̱ na̱ choon yóꞌo.