Search form

Hechos 15:7

7Ta kúú ni̱ kukáni̱ vá ndátóꞌón táꞌan na sa̱ꞌá ña̱ yóꞌo. Dá ni̱ nda̱kuíi̱n ndichi Pedro, dá ni̱ kaa na̱:

―Ñani, sa̱ náꞌá vá mií ndó ña̱ sa̱ naꞌá cháá ka̱ va ni̱ ka̱xi Ndios yuꞌu̱ ña̱ dánaꞌi̱ to̱ꞌon va̱ꞌa Jesús no̱ó na̱ ko̱ kúú na̱ Israel. Ta kúú ni̱ ka̱ndísa ñaá ná.