Search form

Hechos 16:15

15Ta kúú ni̱ sodo̱ ndúta̱a̱n xíꞌín ndidaá na̱ veꞌán. Dá ni̱ seí ndaꞌávía̱n noo̱ ndú, ta kaáa̱n:

―Tá kándaa̱ ini ndo̱ ña̱ kúúí iin ñáꞌa̱ kándéé ndisa iníi̱ satoꞌo yo̱ Jesús, dá kía̱n nákíi̱ ndo̱ ná koꞌo̱ veꞌi kandei ndó ―kaáa̱n.

Dá ni̱ ka̱ndeéán ni̱ xino̱ ini ndu̱ ña̱ koꞌo̱n ndu̱ kandei ndu veꞌán dao kuu̱.