Search form

Hechos 16:18

18Ta kúú kuaꞌa̱ vá kuu̱ ni̱ sa̱ kee xi dión. Sa̱ꞌá ño̱ó ko̱ ní xi̱ꞌo ndeé ka̱ ini Pablo saꞌa̱ xí. Dá ni̱ na̱ndió ko̱o na, dá ni̱ kaa na̱ xíꞌín espíritu kini nákaa̱ ini xi̱:

―Xíꞌín kuu̱ Jesucristo, na̱ xíꞌo choon no̱ói̱, saꞌándái̱ choon noo̱o̱n. Kuaꞌán keta kíi̱ ini tadiꞌí xaa̱n.

Ta kúú vitíꞌón vá ni̱ keta espíritu kini ñoó kuaꞌa̱n.