Search form

Hechos 16:20

20Dá ni̱ saa̱ ra̱ ni̱ chi̱kata ñaá rá no̱ó ta̱ néꞌe choon ñoó. Dá ni̱ kaa ra̱ xíꞌín rá:

―Ta̱a yóꞌo kúú ta̱ Israel. Ta xíonoo ra dána̱á táꞌan ra ña̱yuu ndéi ñoo yo̱.