Search form

Hechos 16:25

Diꞌa ni̱ kuu tá ni̱ ka̱ndísa ta̱a ndaá yéꞌé ka̱a ñoó Jesús

25Tá ni̱ kuu ñoó tádi̱, káꞌa̱n ii̱ vá Pablo xíꞌín Silas xíꞌín Ndios ñóꞌo na, ta xíta na yaa noo̱ ná. Ta seídóꞌo va̱ꞌa ñaá dao ka̱ ta̱a ñóꞌo veꞌe ka̱a ñoó ndéi ra.