Search form

Hechos 16:36

36Dá ni̱ kaa ta̱ ndaá yéꞌé ka̱a ñoó xíꞌín Pablo:

―Sa̱ ni̱ taꞌa̱nda̱ choon noo̱í ña̱ tavéí ndo̱ꞌó veꞌe ka̱a yóꞌo. Ta viti kía̱n kankuei va̱ꞌa ndó koꞌo̱n ndo̱ ―kaá ra̱.