Search form

Hechos 16:37

37Dá ni̱ kaa Pablo:

―Ni̱ kani ra nduꞌu̱ noo̱ kua̱ꞌá ña̱yuu, ta ko̱ ñáꞌa̱ kaꞌa̱n ra̱ xíꞌín nduꞌu̱ ndí ki̱án kúú kua̱chi ndu̱, va̱ꞌará ta̱ romano kúú ndú. Ta ni̱ taán rá nduꞌu̱ veꞌe ka̱a. Ta viti, ¿á káꞌán rá dáyaa̱ de̱ꞌé ra̱ ndú? Tído o̱ kóo oon taꞌon dión saꞌa̱ ndú. Va̱ꞌa ka̱a̱n mií ta̱ néꞌe choon ná kii taó nduꞌu̱ ―kaá na̱.