Search form

Hechos 16:6

Diꞌa ni̱ kuu tá ni̱ naꞌa̱ Ndios iin ña̱ ndato noo̱ Pablo

6Kúú ni̱ chi̱kaꞌanda na̱ kuendá Frigia xíꞌín Galacia, chi̱ ko̱ ní sónó taꞌon Espíritu ii̱ Ndios ña̱ dánaꞌa̱ na̱ to̱ꞌon va̱ꞌa saꞌa̱ Jesús chí kuendá Asia diꞌa.