Search form

Hechos 17:22

Diꞌa kuaꞌa̱n ña̱ ni̱ da̱náꞌa̱ Pablo no̱ó ta̱a ñoó

22Dá ni̱ na̱kuíi̱n ndichi Pablo me̱ꞌí ndidaá ta̱a ni̱ na̱taka ndéi noo̱ naní Areópago. Dá ni̱ kaa na̱:

―Ndoꞌó, na̱ ndéi ñoo Atenas yóꞌo, kándaa̱ ini yuꞌu̱ ña̱ ndíta ndaa̱ ndo̱ xíꞌín ña̱ kándísa ndó.