Search form

Hechos 18:10

10Chi̱ ió va yuꞌu̱ xíꞌón, ta ni iin tóꞌón taꞌon ña̱yuu o̱ kónóí kendava̱ꞌa xíꞌón. Chi̱ kua̱ꞌá nda̱ꞌo ña̱yuu yuꞌu̱ ndéi ñoo káꞌano yóꞌo ―kaá na̱.