Search form

Hechos 18:15

15Tído tá kíán sa̱ꞌá to̱ꞌon, o sa̱ꞌá kuu̱ Ndios ndo̱ o saꞌa̱ ley mií ndoꞌó, dá kía̱n kuu keyíko̱ mií ndóa̱n, chi̱ yuꞌu̱ kúú ra̱ o̱ chínee taꞌoin miíí keyíko̱i̱ sa̱ꞌá ña̱ yóꞌo ―kaá ra̱.