Search form

Hechos 18:21

21Dá ni̱ kaꞌa̱n na̱ ndisáꞌán xíꞌín rá, dá ni̱ kaa na̱:

―Miía̱n ndúsa̱ kakaa̱i̱ víko̱ ña̱ sa̱ ve̱i koo ñoo Jerusalén, tído nandió ko̱o tukui kooi xíꞌín ndó tá dión kóni̱ Ndios ―kaá na̱.

Dá ni̱ keta na ñoo Éfeso ñoó, dá ni̱ tiin na iin barco kuaꞌa̱n na̱.