Search form

Hechos 18:23

23Tá ni̱ ndiꞌi ni̱ sa̱ io na̱ ñoo Antioquía cháá tiempo, dá ni̱ kee tuku na kuaꞌa̱n na̱, ta ni̱ xi̱onoo na chí kuendá Galacia diꞌa, xíꞌín Frigia, ta ni̱ xi̱ꞌo na ta̱ndeé iní noo̱ ndidaá kúú na̱ kúú kuendá Jesús ndéi ñoó.