Search form

Hechos 18:24

Diꞌa ni̱ kuu tá ni̱ da̱náꞌa̱ iin ta̱a naní Apolos

24Iin kuu̱ ni̱ ka̱sáa̱ iin ta̱ Israel naní Apolos ñoo Éfeso. Ta kúú rá iin ta̱a ni̱ kaki ñoo káꞌano naní Alejandría. Ta ti̱ꞌa va̱ꞌa ra kaꞌa̱n ra̱, ta ndichí nda̱ꞌo ra xíꞌín to̱ꞌon káꞌa̱n tuti ii̱ Ndios.