Search form

Hechos 18:25

25Ta sa̱ ni̱ da̱kuáꞌa va̱ꞌa ra saꞌa̱ íchi̱ ndaa̱ satoꞌo yo̱ Jesús. Ta ndinoꞌo ini ra̱ xíonoo ra kásto̱ꞌon ra xíꞌín ña̱yuu, ta dánaꞌa̱ ndaa̱ ra̱ sa̱ꞌá ña̱ náꞌá rá saꞌa̱ Jesús. Tído náꞌá rá sa̱va̱ꞌa sa̱ꞌá ña̱ ni̱ da̱náꞌa̱ Juan tá sa̱ da̱kódo̱ ndúta̱ ná ña̱yuu.