Search form

Hechos 18:26

26Dá ni̱ ka̱sáꞌá rá dánaꞌa̱ ra̱ ini veꞌe noo̱ nátaka na̱ Israel, ta ko̱ yu̱ꞌú taꞌon ra. Tído tá ni̱ sei̱do̱ꞌo Priscila xíꞌín Aquila ña̱ ni̱ da̱náꞌa̱ ra̱, dá ni̱ taó xóo ñaá ná. Dá ni̱ ka̱sto̱ꞌon va̱ꞌa cháá ka̱ na̱ xíꞌín rá saꞌa̱ íchi̱ ndaa̱ Ndios.