Search form

Hechos 18:27

27Tá ni̱ ndiꞌi ñoó, dá ni̱ kaꞌán Apolos koꞌo̱n ra̱ kuendá Acaya. Dá ni̱ xi̱ꞌo na̱ kúú kuendá Jesús ndéi ñoo Éfeso ñoó ta̱ndeé iní noo̱ rá. Ta ni̱ taa na iin tuti kuaꞌa̱n no̱ó na̱ kúú kuendá Jesús ndéi chí Acaya ñoó, dá ná natiin va̱ꞌa na Apolos. Dá tá ni̱ saa̱ ra̱ Acaya, kúú ni̱ chi̱ndeé nda̱ꞌo ra ndidaá na̱ kúú kuendá Jesús, táꞌa̱n na̱ ni̱ ka̱ndísa sa̱ꞌá ña̱ mani̱ ni̱ kee Ndios xíꞌín ná.