Search form

Hechos 18:3

3Ta iin nóó choon kée Pablo xíꞌín ná, chi̱ ti̱ꞌa na kava̱ꞌa na veꞌe xíꞌín ñíi̱. Sa̱ꞌá ño̱ó ni̱ ka̱ndo̱o Pablo ió na̱ veꞌe na, ta ni̱ ke̱chóon nduú na̱ xíꞌín ná.