Search form

Hechos 18:6

6Tído ni̱ nda̱kuei na ni̱ ka̱sáꞌá naá na̱ xíꞌín Pablo, ta káꞌa̱n ndava̱ꞌa na xíꞌín ná. Sa̱ꞌá ño̱ó ni̱ kidi niꞌini Pablo dáꞌo̱n ná, dá ni̱ kaa na̱:

―Kua̱chi mií ndó kíán, dá kía̱n kakomí ii̱ vá ndó kua̱chi noo̱ Ndios. Ko̱ ndío kua̱chi ka̱ yuꞌu̱ saꞌa̱ ndo̱. Ta viti chí noo̱ koꞌi̱n dánaꞌi̱ no̱ó na̱ ko̱ kúú na̱ Israel ―kaá na̱.