Search form

Hechos 18:7

7Dá ni̱ keta na veꞌe noo̱ nátaka na̱ Israel ñoó. Dá ni̱ kee na kuaꞌa̱n na̱ veꞌe iin ta̱a naní Justo, ta yuꞌú niꞌini ta̱a yóꞌo Ndios. Ta ió ra̱ díi̱n veꞌe noo̱ nátaka na̱ Israel ndéi ñoó.