Search form

Hechos 18:8

8Ta Crispo naní iin ta̱a ndáya̱ꞌi ini veꞌe noo̱ nátaka na̱ Israel, kúú ni̱ ka̱ndísa ra satoꞌo yo̱ Jesús xíꞌín ndidaá na̱ veꞌe ra. Ta kúú kua̱ꞌá ña̱yuu ndéi ñoo Corinto ñoó ni̱ seídóꞌo to̱ꞌon va̱ꞌa saꞌa̱ Jesús, ta ni̱ ka̱ndísa ñaá ná, ta ni̱ sodo̱ ndúta̱ ná.