Search form

Hechos 18:9

9Iin sa̱kuaá, dá ni̱ xini Pablo iin ña̱ꞌa ndato ni̱ kee satoꞌo yo̱ Jesús, dá ni̱ kaa na̱ xíꞌín ná:

―O̱ sa̱ yu̱ꞌóo̱n. Ta o̱ sa̱ kátuuón ña̱ kaꞌo̱n sa̱ꞌí.