Search form

Hechos 19:2

2Dá ni̱ nda̱to̱ꞌón ñaá Pablo:

―¿Á ni̱ na̱tiin ndoꞌó Espíritu ii̱ Ndios tá ni̱ ka̱ndísa ndó?

Dá ni̱ kaa ro̱ón:

―Ko̱ óon taꞌon kueídóꞌo ndu ña̱ kaꞌa̱n na̱ ña̱ ió Espíritu ii̱ Ndios.