Search form

Hechos 19:3

3Dá ni̱ nda̱to̱ꞌón tuku ñaá Pablo:

―¿Ndí ki̱án ni̱ ka̱ndísa ndó tá ni̱ sodo̱ ndúta̱ ndo̱, tá dáá?

Dá ni̱ kaa ra̱:

―Ni̱ ka̱ndísa nduꞌu̱ ña̱ ni̱ da̱náꞌa̱ Juan tá sa̱ da̱kódo̱ ndúta̱ ná ña̱yuu.