Search form

Hechos 2:11

11Ndéi taꞌani dao ka̱ na̱ ni̱ kii nación Creta xíꞌín nación Arabia. Tído iin rá iin yó kándaa̱ ini ña̱ káꞌa̱n na̱ káa, chi̱ káꞌa̱n na̱ iin rá iin yúꞌu̱ ña̱ káꞌa̱n miíá sa̱ꞌá ña̱ ndato ni̱ kee Ndios ―kaá ña̱yuu ñoó.