Search form

Hechos 2:12

12Ta kúú ndidaá vá ná ni̱ naá iní. Ta ko̱ náꞌá ná ndí ki̱án nakani ini na̱. Ta ndáto̱ꞌón táꞌan ná:

―¿Ndí kóni̱ kaa ndidaá kúú ña̱ xinío̱ kuu̱ víti?