Search form

Hechos 2:14

Diꞌa ni̱ kuu tá ni̱ da̱náꞌa̱ Pedro no̱ó ña̱yuu saꞌa̱ Jesús

14Dá ni̱ na̱kuíi̱n ndichi Pedro xíꞌín ndin uxi̱ iin ka̱ ta̱a ni̱ sa̱ xi̱onoo xíꞌín Jesús. Ta ni̱ꞌi nda̱ꞌo ni̱ ka̱sáꞌá káꞌa̱n Pedro xíꞌín ña̱yuu kuáꞌa̱ ñoó:

―Ndoꞌó, na̱ Israel, xíꞌín ndidaá ka̱ ndo̱ꞌó na̱ ndéi ñoo Jerusalén, koꞌi̱n kasto̱ꞌin xíꞌín ndó saꞌa̱ ndidaá ña̱ ni̱ kuu yóꞌo, sa̱ꞌá ño̱ó kueídóꞌo va̱ꞌa ndó ña̱ koꞌi̱n kaꞌi̱n xíꞌín ndó.