Search form

Hechos 2:15

15Kanaꞌá ndó ña̱ ni iin tóꞌón taꞌon ña̱yuu yóꞌo ko̱ xíni, táto̱ꞌon ki̱ꞌo káꞌán ndoꞌó nákani ini ndo̱. Chi̱ ka̱ ii̱n naꞌa ii̱ vá kíán.