Search form

Hechos 2:16

16Tído ndidaá ña̱ yóꞌo kúu, dá xi̱nko̱o no̱ó ni̱ kaꞌa̱n Ndios xíꞌín profeta Joel, táꞌa̱n na̱ sa̱ ka̱sto̱ꞌon xíꞌín ña̱yuu ña̱ ni̱ kaꞌa̱n mií Ndios, chi̱ diꞌa ni̱ kaa na̱: