Search form

Hechos 2:19

19Ta keei ña̱ꞌa ndato chí induú,

ta kee taꞌani yuꞌu̱ ña̱ náꞌano no̱ñóꞌo̱ yóꞌo,

chi̱ koo nii̱, xíꞌín ñóꞌo̱ kéi̱, ta nakuii̱n ndichi ñoꞌo̱ma̱,