Search form

Hechos 2:2

2Ta kúú iin kuití vá ni̱ ni̱ꞌi iin níí kúú ini veꞌe noo̱ ndéi na ñoó ni̱ kee iin ña̱ꞌa ni̱ kii chí induú, ta kíán táto̱ꞌon iin tachi̱ dée̱n.