Search form

Hechos 2:22

22’Kueídóꞌo va̱ꞌa ndoꞌó, na̱ Israel, ña̱ koꞌi̱n kaꞌi̱n xíꞌín ndó. Miía̱n ndaa̱ Jesús, na̱ ñoo Nazaret, ni̱ sa̱ kuu iin ta̱a ni̱ naꞌa̱ ña̱ ni̱ kii na noo̱ Ndios, dá chi̱ sa̱ kee na ña̱ náꞌano, xíꞌín ña̱ ndato noo̱ ndo̱ꞌó ni̱ kee Ndios. Ta náꞌá va̱ꞌa mií ndó ndí ki̱án ni̱ sa̱ kee na.