Search form

Hechos 2:26

26Sa̱ꞌá ño̱ó kádii̱ nda̱ꞌo ini nío̱í.

Ta xíta yáa̱ lóꞌi̱ xíꞌa̱n kádii̱ inía̱n.

Ta iin níí kúú yikí ko̱ñoi̱ naniꞌi̱ ndée̱ xíꞌín ta̱ndeé iní.