Search form

Hechos 2:29

29’Ñani, káꞌa̱n ndaa̱i̱ xíꞌín ndó ña̱ ni̱ xiꞌi̱ tatá sáꞌano yo̱ David, ta ni̱ ndu̱xi na. Ta kúú nda̱ kuu̱ víti nákaa̱ i̱íó ná yái̱ no̱ó ni̱ ndu̱xi na ñoo yóꞌo.