Search form

Hechos 2:30

30Tído ni̱ sa̱ kuu na iin profeta, ta sa̱ náꞌá va̱ꞌa na ña̱ ni̱ xi̱ꞌo Ndios to̱ꞌon na ña̱ tein na̱ veꞌe mií ná, ñoó kana Cristo, na̱ dáka̱ki ñaá, ta kakuu na rey, táto̱ꞌon ni̱ sa̱ kuu David rey no̱ó na̱ ñoo yo̱.