Search form

Hechos 2:33

33Dá ni̱ na̱chi̱ko̱o ñaá Ndios xoo kuáꞌa na̱. Dá ni̱ na̱ki̱ꞌo tatá Ndios Espíritu ii̱ ná noo̱ Jesús, táto̱ꞌon ki̱ꞌo ni̱ xi̱ꞌo na to̱ꞌon na ña̱ kía̱n kee na. Sa̱ꞌá ño̱ó ni̱ ta̱ndaꞌá Jesús Espíritu ii̱ yóꞌo ni̱ ka̱sáa̱ na̱ noo̱ ndúꞌu̱. Sa̱ꞌá ño̱ó ni̱ xini ndo̱ꞌó, ta ni̱ seídóꞌo ndó ña̱ káꞌa̱n nduꞌu̱ iin rá iin yúꞌu̱, táꞌa̱n ña̱ káꞌa̱n iin rá iin mií ndó.