Search form

Hechos 2:36

36―Miía̱n kánian kanaꞌá ndidaá kúú ndoꞌó, na̱ Israel, ña̱ miía̱n ndaa̱ kuiti Jesús, na̱ ni̱ chi̱rkaa ndó ndi̱ka cruz, no̱ón kúú na̱ ni̱ ndee Ndios kakuu na satoꞌo noo̱ ndidaá kúú ña̱ꞌa, ta kakuu taꞌani na na̱ dáka̱ki ñaá.