Search form

Hechos 2:38

38Dá ni̱ kaa Pedro:

―Nandikó iní ndo̱ saꞌa̱ kua̱chi kée ndó, ta kodo̱ ndúta̱ iin rá iin ndó xíꞌín kuu̱ Jesús. Dá ná ki̱ꞌo káꞌano ini Ndios sa̱ꞌá kua̱chi ndo̱, dá natiin ndó Espíritu ii̱ ná.