Search form

Hechos 2:39

39Chi̱ ki̱ꞌo dión ni̱ xi̱ꞌo Ndios to̱ꞌon na ña̱ kee na xíꞌín ndoꞌó xíꞌín de̱ꞌe ndó. Ta dión taꞌani kee na xíꞌín ña̱yuu ndéi xíká cháá ka̱, dá chi̱ ki̱ꞌo dión ni̱ chi̱kaa̱ ini mií satoꞌo yo̱ Ndios kee na xíꞌín ndidaá na̱ ni̱ ka̱xi mií ná kakuu ña̱yuu na̱ ―kaá na̱.