Search form

Hechos 2:4

4Ta kúú ndidaá kúú ná ni̱ na̱kutí xíꞌín na̱ kúú Espíritu ii̱ Ndios. Ta kúú ni̱ ka̱sáꞌá iin rá iin na káꞌa̱n na̱ dao ka̱ yúꞌu̱, táꞌa̱n ña̱ ni̱ niꞌi̱ ná noo̱ Espíritu ii̱ Ndios.